Nicola Sturgeon, Skottlands førsteminister og leder for nasjonalistpartiet SNP, vil ha ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet høsten 2018 eller våren 2019. Landet holdt en tilsvarende avstemning i 2014. Den gangen stemte 45 prosent for å bryte båndene med London, mens 55 prosent ville fortsette i unionen.

Siden den gangen er det politiske kartet endret: SNP er blitt den dominerende politiske kraften i Skottland.