I fjor høst begynte Norges Bank som en av de første sentralbankene i verden å sette renten opp. Det var lite som tydet på at banken følte at den hadde spesielt dårlig tid.

Pris- og lønnsveksten hadde begynt å røre på seg og det var klart for alle at husholdningene satt på et berg med oppsparte midler.