I Norge skal eldre mennesker så langt det er mulig klare seg selv eller få hjelp hjemme der de bor. Det har vært en villet politikk de siste tiårene, og betyr at på norske sykehjemsinstitusjoner bor etterhvert kun de aller eldste og sykeste. Levetiden etter innleggelse er ifølge Helsedirektoratet drøye to år.