Kjetil Wiedswang

Kommentator i Dagens Næringsliv

NRK på høyden

NRK flytter til Ensjø. Å gi allmennkringkasteren gode arbeidsforhold er viktigere enn å drive lokal byutvikling

Publisert: Oppdatert: