Den Paris-baserte samarbeidsorganisasjonen OECD er blitt mer optimistiske enn tidligere i år. Prognosene tilsier likevel en kraftig nedtur i verdensøkonomien i år. Nedgangen blir nå anslått til minus 4,2 prosent. I juni var estimatet minus seks prosent for 2020.