Kongen av offentlige utgifter

Norge bruker langt mer penger på offentlig sektor enn andre nordiske land. Hvor blir de av?

OECD-direktør Luiz de Mello overleverte nylig en rapport om norsk økonomi til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). I rapporten blir Norge omtalt som «Champion of public spending».
OECD-direktør Luiz de Mello overleverte nylig en rapport om norsk økonomi til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). I rapporten blir Norge omtalt som «Champion of public spending».Foto: Javad Parsa
Publisert 1. July 2024, kl. 18.01Oppdatert 1. July 2024, kl. 18.01