«Omstillingen av organisasjonen og endringene for de ansatte har ført til at noen har reagert i etterkant av nye arbeidsoppgaver …», sier tidligere administrerende direktør i SMB, Olaf Thommessen til DN. Utover dette har ingen klaget på arbeidsmiljøet, ifølge ham. «Endringsledelse er ekstremt spennende, men også krevende», sier han, og viser til alt SMB har oppnådd de siste årene.