Smolt, altså barn og unge-versjonen av oppdrettslaks, trenger skjermede rammer og mye ferskvann i starten. Derfor ales de opp i badekar på land. De forbruker oksygen, spiser pellets, tisser og bæsjer. Derfor lokaliseres disse fabrikkene på steder med god tilgang på ferskvann, men også på steder det er enkelt å bli kvitt avfallet.