Tendensen i pandemiens første år var god. Seniorene i arbeidslivet så ut til å tilpasse seg digitalisering, hjemmekontor og smittevernrestriksjoner på lik linje med yngre, og meldte i undersøkelser om at de ikke følte for å gå ut av arbeidslivet tidligere enn planlagt.