Som en slags blindtarm i det norske pensjonssystemet ligger det 330 milliarder kroner i fripoliser og venter på å bli utbetalt til mange tusen nordmenn.

Fripoliser er opptjente pensjonsrettighet som gis til dem som enten har jobbet eller jobber i en bedrift som har hatt ytelsespensjon.