Har vi en guttekrise?

Guttene drar innpå i lesing og er fortsatt i flertall blant de flinkeste realistene.

Publisert 6. December 2016, kl. 20.44Oppdatert 27. April 2017, kl. 08.46