I en serie saker har Aftenposten avdekket frykt og avsky i et regjeringsoppnevnt utvalg. Og det er ikke et hvilket som helst utvalg. Det er gjengen som skal utrede regjeringens kanskje mest ideologiske sak: det avkommersialisering av velferdstjenester. Det partssammensatte utvalget skal finne metoder for hvordan og hvor langt private aktører skal kibbes ut av offentlige oppgaver.

Satt på spissen: Her skal representanter fra alt fra LO og Alliansen for velferdsstaten på den ene siden og NHO og private barnehagers landsforbund på den andre, komme sammen og bli enige om hvordan man skal ødelegge for den ene sidens interesser.