«Statistisk sentralbyrå». Smak på det merkenavnet. Det oser traust etterrettelighet, tall og prognoser. Vi assosierer Statistisk sentralbyrå (SSB) med uomtvistelig faktagrunnlag som legges til grunn for eksempel når partene i arbeidslivet skal i gang med årets lønnsoppgjør.