En fersk rapport viser at Sparebank 1 og Gjensidige har levert svært mye bedre avkastning enn Nordea, DNB og Storebrand på fripoliser de siste tre årene. Fripoliser – som nå utgjør formidable 325 milliarder kroner i det norske pensjonssystemet – er opptjent pensjon fra tidligere arbeidsgiver som har hatt ytelsespensjon – eller fra eksisterende arbeidsgiver hvor ytelsespensjon er byttet ut med en annen ordning.