Anita Hoemsnes

Kommentator i Dagens Næringsliv

300 millioner pensjonskroner er på vei. De bør plasseres smartere enn i dag

Fra nyttår får alle ansatte i privat sektor opptjening til pensjon fra første dag på jobb. Da bør de investere pengene bedre enn i dag.

Publisert: Oppdatert:

All historikk viser at investering i aksjer over tid gir høyere avkastning enn renter.
All historikk viser at investering i aksjer over tid gir høyere avkastning enn renter. (Foto: Terje Pedersen)