Er du en kynisk svindler eller en grådig idiot?

Dette er oppskriften på å skape en pyramide som gjør svindlerne på toppen rike og idiotene på bunnen enda fattigere.

Pyramidespill er avhengig av at potensielle medlemmer ser at de raskt kan få bonuser hvis de investerer selv og verver nye medlemmer.
Pyramidespill er avhengig av at potensielle medlemmer ser at de raskt kan få bonuser hvis de investerer selv og verver nye medlemmer.Foto: Istock/Getty Images

Mennene bak CashFX har skrevet en dreiebok, som for meg fremstår som en vel gjennomtenkt måte å konstruere et pyramidespill på. Dette er hovedelementene:

Først må man lage en passe ullen, men veldig forlokkende beskrivelse av hva konseptet bak pyramiden er. Det er lurt å snakke om et «internasjonalt team». De er selvfølgelig «eksperter», i for eksempel «prosjektledelse» og «finansielle markeder».

Disse «ekspertene» jobber sammen med «godt opplærte medarbeidere». Målet er å «hjelpe folk over hele verden», slik at de også blir «suksessfulle» med bruk av den «mest avanserte teknologien» og «profesjonelle» som hjelper dem til å nå sine «mål».

Hvem disse ekspertene er og hva de egentlig gjør er det viktig å ikke være for presis på. Da risikerer man jo å bli avslørt. Det gjelder å lokke med at for å få full glede av den unike kunnskapen til disse ekspertene, må man være en aktiv deltager, som er villig til å både investere selv og rekruttere nye medlemmer til pyramiden.

Det som imidlertid er veldig viktig, er å vise frem er alle bonusene medlemmene kan få. Her gjelder det å være veldig detaljert, slik at potensielle grådige idioter lett kan forstå at det er mye penger å tjene hvis man hele tiden verver nye medlemmer til pyramiden.

Strukturen må være vel gjennomtenkt, slik at den gir incentiver til å klatre oppover i pyramiden og dra inn flest mulig nye medlemmer etter seg. At det alltid kommer nye penger inn, er selvfølgelig nøkkelen til at det kan deles ut såkalte bonuser.

Bonuser er jo ikke noe annet enn å dele ut pengene som kommer inn fra medlemmene. De må alltid skjevdeles, slik at medlemmer som er høyere oppe i pyramiden får mer enn dem som er lavere på rangstigen. Skjevdelingen må være synlig og passe stor for å gi dem på bunnen lyst til å klatre til et høyere nivå, ved å skaffe enda flere medlemmer til pyramiden.

Det er også viktig for troverdigheten til pyramiden at medlemmene fysisk kan se at det deles ut store verdier i form av bonuser. Derfor må slike bonuser, som for eksempel luksusbiler, deles ut på arrangementer hvor nye medlemmer kan verves.

Man har kommet langt i å etablere en pyramide når man har fått på plass disse to tingene:

  • Det må se ut som om pengene som skytes inn yngler ved hjelp av ekstremt dyktige mennesker. For eksempel kan man skape en forestilling om at eksperter, tradere og kunstig intelligens gjør det mulig å skape en ekstremt høy avkastning i valutamarkedet. De færreste vet at valutahandel er et nullsumspill, hvor det over tid ikke er mulig å oppnå høy avkastning.
  • Mens det gjelder å skjule for folk at det ikke skjer noen verdiskaping i pyramiden, gjelder det å få folk til å forstå at hver enkelt kan tjene penger ved å skaffe nye medlemmer.

Risikoen er selvfølgelig at man ikke klarer å rekruttere nok nye medlemmer til å holde spillet i gang. Det kan for eksempel skje ved at journalister begynner å stille spørsmål om hvordan noen kan oppnå en avkastning i valutamarkedet som er totalt urealistisk.

Det er viktig å tenke gjennom risikoen for at man blir avslørt og at pyramiden rakner. Nøkkelen er å holde kontroll på informasjonen om pyramiden, blant annet ved å nekte medlemmer å snakke med pressen.

Men like viktig er det å beskytte seg selv mot rasende medlemmer når spillet er over. Da bør man drive pyramiden fra et land hvor det er vanskelig å få innsyn. Man må også skrive i alle kontrakter og papirer at man har full rett til ensidig å endre på alle avtaler uten forutgående varsel til medlemmene. Det er avgjørende å fraskrive seg ansvar for alle tap medlemmer opplever. Og hvis noen misfornøyde medlemmer mot formodning forsøker å gå til sak, er det en fordel at man selv når som helst kan endre jurisdiksjon.

Har man i tillegg sørget for at alle inn- og utbetalinger går via kryptovalutaen bitcoin, så er det ingen myndigheter eller finansinstitusjoner som kan hjelpe medlemmene. Alle transaksjoner som er gjort med bitcoin er ugjenkallelige.

Publisert 5. February 2021, kl. 10.56Oppdatert 5. February 2021, kl. 12.43