Torsdag kommer sentralbanksjef Ida Wolden Bach til å forklare hvorfor sentralbanken setter opp styringsrenten med ytterligere 0,25 prosentpoeng. Det spennende er hva rentekomiteen mener om rentenivået frem i tid.

Fire ganger i året publiserer Norges Bank en såkalt rentebane.