Rentekomiteen gjorde akkurat som alle ventet da den besluttet å øke styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent torsdag.

Det mest interessante som den nyutnevnte sentralbanksjefen, Ida Wolden Bache, la frem var renteplanen til sentralbanken. Dette er den såkalte rentebanen. Den forteller hva styringsrenten vil være i fremtiden, gitt den informasjonen man har i dag om økonomien og fremtidsutsiktene.

Rentebanen er ikke et løfte om hva Norges Bank vil gjøre.