Etter at DN tidligere i år avdekket et samlet tap på over 200 milliarder i den amerikanske virksomheten til Equinor satte Riksrevisjonen i gang en undersøkelse av eierskapsutøvelsen til Olje- og energidepartementet.

Konklusjonen er ikke smigrende for departementet, som forvalter statens eierandel på 67 prosent av Norges største selskap.