Vesten støtter opp om Ukrainas forsvarskamp på to avgjørende måter: Den ene er jevnlig å forsyne Kyiv med avanserte våpen og ammunisjon som kan gjøre ukrainerne i stand til å vinne krigen på bakken. Den andre er gjennom sanksjoner å svekke russisk forsvarsevne – det skjer på ulikt vis, men ikke minst ved å kutte forsyningslinjer som rammer forsvarsindustrien.