30 år gamle Sam Bankman-Fried har en ekstremt klar livsfilosofi. Han skal bli så rik som det overhodet er mulig å bli, for så å gi bort pengene til gode formål på en mest mulig effektiv måte. SBF, som han kalles, er tilhenger av ideologien Effective