Anita Hoemsnes

Kommentator i Dagens Næringsliv

Er fugleliv mer verdt enn menneskeliv?

VINGNESBRUA, LILLEHAMMER: Etter 15 år med utredninger og bred politisk enighet, skulle første spadetak på E6 Moelv-Øyer tas i år. Det satt Miljødirektoratet en stopper for. Nå sendes saken rett i fanget på regjeringen.

Publisert: Oppdatert:

Representanter fra Norges Lastebileierforbund, NHO Innlandet og de fleste politiske partier i kommunene rundt Lillehammer holdt appeller på Vingnes bro ved Lillehammer mot Miljødirektoratets avslag på bygging av ny E6.
Representanter fra Norges Lastebileierforbund, NHO Innlandet og de fleste politiske partier i kommunene rundt Lillehammer holdt appeller på Vingnes bro ved Lillehammer mot Miljødirektoratets avslag på bygging av ny E6. (Foto: Anita Hoemsnes)