Etter angrepet på Ukraina er det innført en rekke sanksjoner mot Russland. En sentral del av sanksjonsregimet er forbudet mot å transportere eller bidra til å transportere russisk olje som selges til priser over et tak på 60 dollar per fat.