«Jeg kan ikke eie aksjer.»

«Jeg har gjort noen få kjøp og salg.»

«Ingen kommentar.»