Fra og med 2005 ble den upopulære boligskatten fjernet. Nå foreslår skatteutvalget til professor Ragnar Torvik å gjeninnføre den. Hva er logikken bak forslaget?

Skattelovens hovedregel er at fradrag i inntekten gis for kostnader som «er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt».