Fredag satte regjeringen ned et «utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet». Det er en velbegrunnet beslutning. Som finansminister Jan Tore Sanner påpeker er det snart syv år siden den forrige store gjennomgangen av skattesystemet.

Utvalget ledes av Ragnar Torvik.