Skatteutvalget la mandag frem et forslag om et nytt helhetlig skattesystem. Hovedforslaget er å gjøre det mer lønnsomt å arbeide. Da må skatten på arbeid senkes, mens andre skatter må økes tilsvarende for å beholde samme nivå på skatteinntektene som i dag.