Jenter har de siste årene gått forbi gutter i skoleprestasjoner i Norge og de fleste OECD-land. Gutter melder også i større grad om mistrivsel på skolen. Leder av folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg lanserte i 2017 en tese om at kjønnsgapet skyldes at gutter modnes senere enn jenter.