En fri og uavhengig presse, eller den fjerde statsmakt om du vil, er en av garantistene for demokratiet vårt. Oppdraget er å styrke ytringsfriheten og sikre faktasjekket informasjon og kritisk journalistikk til folket.

Men mellom pressen og folket står portvokterne; Teknologi-gigantene fra Silicon Valley som overstyrer norske redaktører på daglig basis.