– Brexit vil kunne skape en ny dynamikk også i Norges forhold til Europa, gjennom at det oppstår et nytt alternativ til dagens EØS-avtale, sa Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe i 2017, ett år etter at britene hadde stemt for brexit.