De røde vil isolere alle britiske hjem, øke trygdene – og nasjonalisere post, vann, strøm, gass og jernbanen. De blå vil bygge 40 nye sykehus, ansett 20.000 nye politifolk – og senke skattene.

Storbritannia holder valg til Parlamentet 12.