Dramaet var over på under en uke. Torsdag 7. mars lanserte statsminister Rishi Sunak og innenriksminister Suella Braverman forslag til en ny lov som skal stanse strømmen av migranter som krysser den engelske kanal for å søke asyl. Ifølge forslaget skal ingen som «ulovlig» tar seg inn i Storbritannia få behandlet asylsøknader, og de vil bli utestengt fra landet for bestandig.