Agder Energi er en typisk norsk vannkraftprodusent. Selskapet er offentlig eid. Statkraft er største aksjonær med 45,5 prosent, mens 24 kommuner på Sørlandet med ulike andeler eier resten.

For kommunene er det viktig å kunne budsjettere med stabile utbytter fra Agder Energi.