Årets svenske valgkamp er annerledes. Politikerne fra de fleste partier våger nå å diskutere sammenhengen mellom kriminalitet og manglende integrering. Hos de regjerende sosialdemokratene handler mye om retorikk, snarere enn konkrete tiltak.

Gjengvolden ligger høyt på velgernes bekymringsliste. Sverigedemokraterna, som lenge var nær alene om å snakke høyt om koblingen mellom innvandring og kriminalitet, kan gjøre nok et rekordvalg.

Kriminaliteten i Sverige skiller seg ikke veldig fra andre europeiske land, men Sverige topper i antall drap med skytevåpen.