Kan det tenkes at det neste store oljefunnet skjer i et kjemisk laboratorium, ikke i Barentshavet?

I fjor ga Bosch ut en rapport der de viste hvordan det er allerede er mulig å kombinere hydrogen med CO2 og syntetisk produsere drivstoff som kan brukes i eksisterende forbrenningsmotorer.