I likhet med lærere, akademikere, leger og sykepleiere, er studenter veldig gode til å svartmale sin egen situasjon. Det er selvfølgelig fordi det er nyttig. De lever av offentlige midler. For å få snappet til seg en størst mulig andel av disse, må man ut i det offentlige rom og klage sin nød for å påvirke opinionen og ikke minst politikerne selv.