Så langt i år har det i gjennomsnitt kostet 11,06 kroner å kjøpe én euro. For svenskene har snittprisen vært 11,19 svenske kroner. Hverken i Norge eller Sverige har kronekursen vært så lav tidligere, hvis man sammenligner mot gjennomsnittet for et helt kalenderår.

Både norske og svenske kroner har i kortere perioder vært svakere enn de er nå. For Norge er rekordprisen på euro på 12,32 kroner, viser daglige tall fra Norges Bank.