Norske kroner er en relativt marginal valuta i det globale markedet. Den treårige valutaundersøkelsen til samarbeidsorganisasjonen BIS viste i 2019 at norske kroner inngår på den ene siden av 1,8 prosent av alle globale valutatransaksjoner. Amerikanske dollar er den dominerende valutaen, den inngår i 88,3 prosent av all handel.