Tirsdag var partene i barnehagestreiken innkalt til tvungen megling hos Riksmekleren. Det vil være oppsiktsvekkende om partene ikke kommer til enighet i løpet av uken.

Selv om ordbruken i offentligheten tilsier noe annet, er det i realiteten ikke så stor avstand mellom krav og tilbud i streiken. De barnehageansatte sier de vil ha lik pensjon som de ansatte i kommunal sektor. PBL sier det kommer de til å få – men først når en ny modell for tidligpensjon (Afp) er på plass.