Vesten har fått en stormannsgal fiende i fanget. Hvor uberegnelig er han?

Hele verdensordenen som vi kjenner den er under radikal ommøblering. Det gjelder også «læren om Putin».

Publisert 3. March 2022, kl. 12.15Oppdatert 3. March 2022, kl. 12.15