Befolkningen i Leikanger er blant de mest kunnskapsrike i Norge, i hvert fall basert på antall avlagte eksamener.

Kommunen har klatret helt til toppen på NHOs årlige kåring Kommune-NM. Her måles samtlige av landets kommuner på 18 ulike indikatorer.

Kompetanseindikatorene dekker utdanningsnivået blant sysselsatte, hvor en høy andel med grunnskole som høyeste utdanningsnivå antyder et lavt utdanningsnivå.

Teknisk på topp

Videre spesifiseres tre utdanningsgrupper som positive indikatorer for utdanningsnivået:

  • Andelen med universitetsutdanning over fire år.
  • Andelen med teknisk/ naturvitenskapeligutdanning opptil fire år.
  • Andelen som har fagutdanning som høyeste utdanningsnivå som en positiv indikator for næringslivet.

Leikanger besitter, ifølge NHO, en spesielt stor andel med høyere utdanning og teknisk/ naturvitenskapelig utdanning.

LES OGSÅ: Dette er Norges mest fremgangsrike kommune

Nord nederst

Topplisten ellers preges av kommuner med sterke fagmiljøer, «både små kommuner med høykompetente enkeltvirksomheter og storbyer».

Vestlandskommuner utgjør over halvparten av topp 20-listen. Alle de 20 kommunene med lavest kompetansenivå etter disse indikatorene ligger i de tre nordligste fylkene, skriver NHO i rapporten.

Dette er gjennomgående små kommuner med næringsvirksomhet i stor grad knyttet til primærnæringene.

 

Kompetanse: De 20 høyest rangerte kommunene

 

De 20 laveste rangerte kommunene

 

Kilde: NHO/ Vista Analyse(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.