Mange småkommuner i Norge sliter med fraflytting og synkende innbyggertall. Geir Vinsand, ressursøkonom i Nivi Analyse, tror det må legges bedre til rette for næringsutvikling og gründervirksomhet.

- Nederlenderne og tyskerne har skjønt det! De er i ferd med å innta norske nasjonalskatter, som nordmenn ikke engang vet om. Reiseliv er en næring som kan få norske kommuner til å vokse.

Vinsand tror det vil vokse frem næring i Utkant-Norge, på tross av det han ser på som manglende satsing fra sentralt hold.

- Alle jeg møter ute i kommunene snakker om alt de skulle ha gjort, men de er oppgitt over manglende ressurser, sier han.

Befolkningsreduksjon og fraflytting

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) har kåret årets mest bærekraftige og attraktive kommune i Kommune-NM.

I løpet av de neste ukene vil Dagens Næringsliv publiserer en rekke artikler og reportasjer basert på undersøkelsen.

Av de ti kommunene som kommer dårligst ut når det gjelder befolkningsvekst i NHO-kåringen, har samtlige kommuner hatt en reduksjon i innbyggertall.

Flere av kommunene som fikk innbyggertallet redusert over tre år, kommer naturlig nok også på topp i oversikten over kommuner med mest fraflytting. Etnedal, Træna og Engerdal har alle hatt en fraflytting på mellom 5,6 og 6,9 prosent.

Her er oversikten over de ti kommunene som vokste minst:

*Gjennomsnittlig vekst i befolkningen over tre år.

Loppa kommune lever kanskje ikke opp til slagordet sitt:  «Et hav av muligheter.» Det er i hvert fall ikke alle som ser mulighetene i kommunen, og flytter ut. Den lille øykommunen i Finnmark, som befinner seg på jumboplass på NHOs kåring, hadde en befolkningsreduksjon på 3,9 prosent over tre år.

- Jeg tror mye av forklaringen på at noen kommuner krymper ligger næringsstrukturene og næringsmessig mentalitet, sier Geir Vinsand i Nivi Analyse.

Geir Vinsand.
Geir Vinsand. (Foto: Nivi Analyse)
Økonomen har jobbet med og besøkt norske kommuner i 30 år, og mener å se at noen deler av landet har en større gründerkultur enn andre. Spesielt er det forskjell på kyst og innland, mener han.

- Kystkulturene er mer dynamiske.

Uforløst potensiale

Vinsand tror mange kommuner har et uforløst potensiale til vekst.

- Problemet er at fylkeskommunen sitter med mye av det distriktspolitiske ansvaret. Man bør satse mye mer desentralisert. Mer av ansvaret bør ligge hos kommunen, sier han.

Mange steder drives næringslivet fremover på tross av mangel på et profesjonelt apparat i kommunen, tror han. Vinsand peker på at mange kommuner ikke har næringssjef og knapt næringslivskonsulent.

- Næringsservice bør bli en like viktig oppgave for kommunene, som innbyggerservice. Man må tilrettelegge for nærings- og gründervirksomhet i alle kriker og kroker av landet.

Frykter plattformsamfunn

De siste to årene har Vinsand jobbet med et forslag til en alternativ kommunereform for Røst. Den lille kommunen i Lofoten som eksporterer sjømat for nærmere en milliard kroner i året, har hatt en befolkningsreduksjon på 20 prosent de siste femten årene.

- Jeg har ikke sett et annet lokalsamfunn med like stort næringspotensiale. Allikevel utnyttes bare noen få av mange kommersielt interessante fiskeslag. Kommunen klarer ikke å tilrettelegge for næringen. De har ikke engang en fiskerikonsulent, sier Vinsand.

Han frykter at småsamfunn som Røst er i ferd med å bli rene plattformsamfunn - samfunn som har sesongbasert virksomhet, som fisket, men som ellers ligger døde.

- Noen må våkne og begynne å satse på lokalsamfunnene, sier Vinsand.

- Selvforsterkende trend

- Det blir en selvforsterkende trend. Markedet blir mindre jo færre innbyggere det blir, sier daglig leder Terje Strøm i Ny Analyse.

Han gir Vinsand rett i at kommunene ikke har virkemidlene som skal til for å lokke til seg nye beboere.

- De kan promotere kommunens natur og kultur, gi bort tomter og gratis barnehageplass. Men hvis de eneste jobbene er innen helse, skole og kommune, er det lite attraktivt for familier med to personer som skal ha jobb, sier Strøm.

Vekst i pendlerkommuner

På andre siden av skalaen er Hemsedal og Os i Hordaland. De tre siste årene har disse kommunene vokst med 2,9 prosent, og har dermed vokst mest i landet.

- Det er typisk at kommunene rundt de store byene har befolkningsøkning. Pendlerkommuner har et kjempefortrinn, sier Strøm.

Os, nabokommune til Bergen, Skaun, utenfor Trondheim og Ullensaker og Ås, utenfor Oslo, er alle kommuner med stor befolkningsvekst.

Her er oversikten over de ti kommunene som vokste mest:

*Gjennomsnittlig vekst i befolkningen over tre år.

- Vi har hatt en fantastisk folkevekst i de siste ti årene, sier ordfører i Hemsedal Oddvar Grøthe (Sp).

I 1992 hadde Hemsedal 1600 innbyggere. I dag bor det 2450 i fjellkommunen, der reiselivsnæringen er en av de viktigste arbeidsgiverne.

- Det som er litt spesielt er at en innlandskommune som vår har stor tilflytting av unge familier. Mange i aldersgruppa 25-40 tar et livsvalg og velger å flytte nærmere naturen, selv om de jobber i Bærum eller Oslo. Fritid betyr mer for hvor de velger å bosette seg, enn jobben, sier Grøthe.

Følg markedet på DN Investor

Les mer på DN.no:

Ser «ingen lys i tunellen» for Kina  

Beste siden 2008: Båtsalget opp av bølgedalen dnPlus  (DN+)

Se DNs boligspesial: Norges mange boligmarkeder

Anbefalt av DNtv:

Slik tøyer sprinterne for å bli bedre løpere
Disse tøyeøvelsene bruker Norges beste løpere.
01:49
Publisert:

Slik spiller du Pokémon GO
Matias Hagen (22) viser deg hvordan du kan fange din første skapning i spillet Pokémon GO.
02:16
Publisert:

DN Ekspress er et nyhetsbrev fra Dagens Næringsliv. Få DN Ekspress rett i innboksen din til morgenkaffen eller bussturen, alle kan registrere seg her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.