Hammerfest topper listen over landets kommuner som har gått mest frem på NHOs rangering i Kommune-NM de siste fem årene.

Kommunen har klatret 182 plasser siden kåringene ble startet av Næringslivets hovedorganisasjon i 2006.

I motsatt ende finner vi Bykle, som har falt 186 plasser tilbake.

Ifølge NHO er det generelt små kommuner som flytter seg mest. Veksten i næringslivet i Hammerfest skyldes hovedsakelig ringvirkninger fra olje- og gassindustrien, ifølge rapporten.

- Etableringen av Statoils LNG-anlegg på Melkøya har vært aller viktigst for Hammerfest sin utvikling. Det har også gjort at man har befestet seg som olje- og gassby i nord. Man har Polarbase som server hele Barentshavet med basetjenester når det gjelder leteboringer. I tillegg understøtter de produksjonen på Snøhvit-feltet og Goliat-feltet som skal i produksjon i løpet av neste år, sier regiondirektør Marit Helene Pedersen i NHO Finnmark til DN.

Alle disse funksjonene fører til etablering og ringvirkninger rundt olje- og gass. Så langt er rundt 1200 arbeidsplasser knyttet direkte til denne sektoren, ifølge NHO.

- Det gjør at næringslivet blir bredere, og gir ny industri i Finnmark og Hammerfest.

TOPPER: Alf E. Jakobsen er ordfører i Hammerfest.
TOPPER: Alf E. Jakobsen er ordfører i Hammerfest. (Foto: Silje Eide)

Snuoperasjon

Men den store framgangen i rangering skyldes også «mer enn halvering av et høyt gjeldsnivå, reduserteadministrasjonsutgifter og økt befolkningsvekst, spesielt av yngre», heter det i rapporten.

Ordfører Alf E. Jakobsen (Ap) i Hammerfest kommune forklarer at situasjonen i kommunen startet en snuoperasjon på begynnelsen av 2000-tallet.

- Vi har hatt en «rivandes» utvikling og mye skyldes petroleumsaktiviteten som ble vedtatt i 2002. Da begynte det å skje ting i Hammerfest. Vi stod under tykkeste manns administrasjon og skulle egentlig skjære kraftig i budsjettene, men vi gjorde det motsatte, sier Jaobsen.

Ordføreren ba fylkesmannen om å låne penger til utvikling, og garanterte at han til gjengeld skulle få 155 millioner kroner i året i eiendomsskatt fraSnehvit-anlegget i Hammerfest.

- Han lot oss investere og fornye byen. Det har vært klokt. Vi har fått en yngre befolkning og vekst på to prosent i året. De fleste tilflytterne er mellom 25 og 40 år. Og 80 prosent av innvandrerne som kommer til kommunen er i jobb etter fullført norskkurs, forklarer Jakobsen, som er strålende fornøyd med økningen i antall arbeidsplasser.

Den markerte forbedring i kommuneøkonomien i Hammerfest er i tillegg hovedårsaken til at hele Vest-Finnmark har flyttet seg oppover til regionstoppen.

Klatrer 96 plasser

Inderøy slo seg sammen med Mosvik i 2012. Den nye kommunen har klatret 96 plasser i Kommune-NM på de siste seks årene, og er dermed blant de seks kommunene som klatrer flest plasser i landet.

– Kommunesammenslåingen med Mosvik har gitt mange positive effekter, og effektivisert driften på mange områder. I tillegg har den nye kommunen fått en lavere arbeidsgiveravgift og vil frem til 2027 motta nær 17 millioner kroner i inndelingstilskudd, forteller ordfører Ida Stuberg (Sp).

Siden NHO startet Kommune-NM i 2008 har det kun vært to kommunesammenslåinger i Norge. Harstad slo seg sammen med Bjarkøy i 2013 og den nye kommunen klatrer 15 plasser i Kommune-NM fra 2008 til 2014.

Ifølge bladet Kommunal Rapport er antallet kommuner som utreder sammenslåings­alternativer nær doblet, fra 60 i april til rundt 110 ved inngangen til juli.

Dette er de kommunene som klatrer flest plasser i Kommune-NM fra 2008 til 2014:

 

Kilde: NHO/Vista Analyse

Kommune-NM er en relativ rangering. At en kommune klatrer i rangeringen betyr ikke nødvendigvis at ting går bra for kommunen, men kanskje bare at ting går mindre dårlig enn for andre kommuner. I midten av listen (plass 100-330) er de relative forskjellene mellom kommunene i mange tilfeller små. I slike tilfeller kan relativt små endringer i kommunen føre til en stor endring i rangering. Små kommuner med få innbyggere er som regel mer følsomme for endringer enn store kommuner.

LES OGSÅ: Vil skjerpe kravene til folk på sosialhjelp

Anklager banker for å jukse med sølvprisene(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.