I sin årlige kåring Kommune-NM, har NHO målt samtlige kommuner i Norge på 18 ulike parametre.

Blant disse er kommunale- og administrasjonsutgifter, eiendomsskatt på næringseiendom og kommunegjeld, kommuneinntekter i forhold til utgifter. Videre inkluderes netto kommunal lånegjeld.

Oslo kommune har den beste balansen mellom disse indikatorene, ifølge Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

Øst og Vest topper

På listen over de 20 kommunene med den beste økonomien, befinner samtlige seg på Øst- og Vestlandet.

«Listen preges av relativt store kommuner. Igjen dominerer kommuner i de nordligste fylkene blant dem som rangerer lavest», heter det i NHO-rapporten som er utarbeidet i samarbeid med Vesta Analyse.

Mange kraftkommuner rangerer lavt grunn av høy beskatning av kraftanlegg i form av eiendomsskatter.

«Dette er økonomisk velstående kommuner som også har relativt høye administrasjonsutgifter», utdypes det.

LES OGSÅ: Dette er Norges mest fremgangsrike kommune

Økende folketall

I motsatt ende ligger Utsira og Modalen.

Ifølge NHO er det en klar og fallende sammenheng med økende folketall.

«Den statistiske testen viser at folketallet forklarer over halvparten av variasjonen mellom kommunene», heter det i rapporten. Det er også en signifikant sammenheng mellom økt folketall og lavere satser på eiendomsskatt.

«Større kommuner har også klart høyere kommuneinntekter (utenom rammetilskudd) per innbygger og lavere kommunegjeld», understrekes det.

Kommune med befolkningsvekst, må nødvendigvis møtes med lånefinansiering for å bygge skoler og lignende, påpeker NHO.

De 20 høyest rangerte kommunene:

 

De 20 lavest rangerte kommunene:

 

Kilde: NHO/ Vista Analyse(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.