Ordfører Renate Møgster Klepsvik og datteren Tuva Sæle besiktiger den nye servicehavnen Kystverket bygger i Austevoll. Klepsvik ønsker seg bro. Alle foto: Tomas Alf Larsen
Ordfører Renate Møgster Klepsvik og datteren Tuva Sæle besiktiger den nye servicehavnen Kystverket bygger i Austevoll. Klepsvik ønsker seg bro. Alle foto: Tomas Alf Larsen
Han hadde tatt fergen til Austevoll.