Ballangen kommune i Nordland har den største prosentvise andelen arbeidsuføre mellom 18 og 67 år i forhold til den totale sysselsettingen på 811 personer.

Det fremkommer av Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) som ved å måle 18 ulike indikasjonsparametre har kåret Norges «beste» kommune.

Arbeidsmarkedsindikatorene måler sysselsettingsandel, sysselsatte i privat sektor og offentlige foretak, uføre og arbeidsledige.

På landsbasis utgjør andelen arbeidsuføre 5,9 prosent. Den laveste forekomsten finnes i Hemsedal, hvor 2,6 prosent har vært oppført som ufør i NAVs register de siste fire årene.

Arbeidsledighet

Andelen innbyggere uten arbeid var størst i Båtsfjord kommune hvor 7,9 prosent av arbeidsstyrken var registrerte arbeidsledige. Landsgjennomsnittet er på 2,6 prosent, mens Utsira kommune har lavest ledighet med 0,3 prosent.

SSB venter at arbeidsledigheten på landsbasis skal øke til 3,8 prosent utover 2014 og 2015, og først reduseres i 2017.

LES OGSÅ: Dette er Norges mest fremgangsrike kommune

Færrest uføre:

 

Flest uføre: