Løsning søker problem

Misnøyen med kommunene er utbredt, men straks reform er temaet, er alt bra som det er. Misnøye må kobles til løsningene.

Publisert: Oppdatert: