onsdag 29. mai 2019

DN Helsetech

Kampen om fremtidens helsetilbud

Ny helsenæringsmelding, teknologi og personvern- finnes endringsviljen for å samarbeide om fremtidens beste helsetilbud? Dette er hovedoverskiftene for årets konferanse.

Norges befolkning blir stadig eldre og lever lenger. Skal vi ha nok varme hender og økonomi til å dekke behovet i fremtiden, må det en voldsom omlegging til. Helsesektoren utfordres og utvikles i rasende tempo av nye teknologiske og vitenskapelige gjennombrudd, så det skorter ikke på innovasjon. Men skal vi sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste må vi større grad styrke samarbeidet mellom offentlig og privat sektor, utnytte teknologien bedre, og øke endringstakten for å skape en vinn-vinn situasjon for sykehus, industri og pasienter.

Ny plan for det norske helsevesenet

For å bidra til dette, har Helse- og omsorgsdepartementet og Næringsdepartementet for første gang gått sammen om å lage en plan for fremtiden til norsk helsevesen. Den nye helsenæringsmeldingen skal være ferdig denne våren, og blir en av hovedoverskriftene under årets DN Helsetech-konferanse.

I tillegg får du spennende casepresentasjoner som synliggjør hvilke teknologiske muligheter som finnes og hvilken forskjell dette kan utgjøre.

Hva lærer du på konferansen:

· Hvilken retning setter myndighetene for Helse-Norge, og er endringstakten hurtig nok?

· Hvordan sikrer vi et best mulig samspill mellom det private næringslivet og offentlig helsesektor?

· Hvordan bedre utnyttelse av norsk helsedata og teknologi uten at det går på bekostning av personvern og pasientsikkerhet?

Tid

29. mai

kl 09:00 - 14:45

Påmeldingsfrist

29. mai

Sted

Gamle Museet, Dronningens gate 4, 0152 Oslo

Pris

Early Bird: kr 2.400 (For bestillinger t.o.m. 1. april)

Abonnerer på DN: kr 2.990

Ordinær deltagerpris: kr 3.800

Offentlig ansatt: kr 1.990

Gründer / student: kr 990

*Alle priser er eksklusive mva

Vis fullt konferanseprogram

Kl. 08.15

Registrering, kaffe og te


Del 1– Rikets tilstand innen helseteknologi

Kl. 09.00

Velkommen og innledning

Kathrine Myhre, CEO Norway Health Tech og dagens konferansier

Hvordan ser det norske landskapet innen helseteknologi ut?

Kl. 09.15

Tallenes tale – Vi tar tempen på det makroøkonomiske Helse-Norge

Foredragsholder kommer

Kl. 09.30

Hvordan vil teknologien endre helsevesenet betydelig de kommende tiårene?

Nina Mevold, administrerende direktør for Sørlandet sykehus HF

Kl. 09.50

Pause og mingel


Del 2 – Privat vs. offentlig helsevesen – om samarbeid, innovasjon og eksportpotensial

Skal helsenæringen bli et av de økonomiske beina vi skal stå på i fremtiden, i tillegg til å kunne dekke økende utgifter knyttet til helse og omsorg, må helsesektoren gjennom en voldsom omlegging de neste årene. En av nøklene for å lykkes, er mer samarbeid mellom private og offentlige helseaktører og bedre utnyttelse av ny teknologi.

Kl. 10.15

Fremtidens helsenæring innen teknologi- Hvordan mener den nye helsenæringsmeldingen at Norge bør posisjonere seg?

Bent Høie (H), Helseminister.

Kl. 10.25

Vi plukker helsenæringsmeldingen fra hverandre

Helseminister Bent Høie, Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen m. flere. Ordstyrer: Eva Grinde, journalist og kommentator i DN.

Kl. 10.50

Case: Otivio - gir økt blodstrøm og sårheling hos pasienter hjemme

Andreas Mollatt, adm.dir. Otivio

Kl. 11.05

Debatt: Privat vs. offentlig helsevesen – om samarbeid på tvers Hvilken motvilje finnes og hvorfor?

Karita Bekkemellem, adm.dir. i Legemiddelindustrien, Jon Henrik Laake, overlege ved Akuttklinikken, Rikshospitalet, Dr. Petter Risøe, Executive Chairman and Chief Product Officer, Diffia. Ordstyrer: Jan Glendrange, partner og rådgiver i Zynk.

Kl. 11.30

Lunsj

Kl. 12.30

Program kommer

Kl. 12.55

Case: Decon-X - roboten som desinfiserer et helt rom

Bjørn Platou, daglig leder, Decon-X International AS

Kl. 13.10

Case: Sensio - velferdsteknologi til morgendagens smarthus

Jan Holm, kommersiell direktør, Sensio

Kl. 13.25

Pause og mingel


Del 3– Innovasjon og teknologi vs. Personvern

Kompliserte personvernregler og tungvint og utdatert utstyr tvinger frem ulovlige nødløsninger i sykehusene. Effektive dataprogrammer og bruk av ny helseteknologi kan være avgjørende når tiden er knapp og liv og helse står på spill. Hvordan bør lover og regler endres slik at vi kan bruke medisinske data på best mulig måte?

Kl. 13.50

Behandling av mennesket og behandling av data - og behovet for lovendringer.

Anne Kjersti Befring, advokat, forsker ved juridisk fakultet ved UIO og fagbokforfatter
Kl. 14.00

Samtale: Når personvern spenner bein på bruk av helsedata og teknologisk utvikling
Kathrine Myhre i samtale Torkel Steen, overlege ved Oslo universitetssykehus og Anne Kjersti Befring, forsker ved juridisk fakultet, UIO og fagbokforfatter.

Kl. 14.20

Futuristiske spådommer - Hva kan bli mulig innen helse? Vi ser inn i glasskula

Kl. 14.40

Oppsummering og avslutning

Kathrine Myhre, CEO Norway Health Tech og dagens konferansier
Kl. 14.45

Takk for i dag!

Bekreftede foredragsholdere

Kathrine Myhre,CEO Norway Health Tech:

Kathrine Myhre established the health cluster Oslo Medtech in 2009 (now Norway Health Tech) and has since then been the CEO of the organization. Oslo Medtech was awarded NCE (Norwegian Centre of Expertise) by Innovation Norway’s cluster program in 2015 and received Gold Label-status by the European cluster organization in 2016.

Kathrine Myhre has over the years built a solid network in the health sector, nationally and globally. She has a Master in Political Science from the University of Reading and University of Oslo, and is a renowned speaker in the field of health innovation.

Bent Høie (H), Helseminister:

Bent Høie er en norsk politiker (H). Han har siden 16. oktober 2013 vært helse- og omsorgsminister i Erna Solbergs regjering. Høie har vært innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2000 og partiets 2. nestleder siden 2010. Han ledet Stortingets helse- og omsorgskomité 2009–2013 og Høyres programkomité foran stortingsvalget i 2013. I Stortingsvalget 2017 var han Høyres førstekandidat i Rogaland. Han er utnevnt til fylkesmann i Rogaland med tiltredelse i 2021.

Torbjørn Røe Isaksen (H), Næringsminister:

Torbjørn Røe Isaksen er en norsk politiker (H). Han har vært næringsminister i Erna Solbergs regjering siden januar 2018, etter å ha vært kunnskapsminister fra 2013 til 2018. Han var stortingsrepresentant for Telemark fra 2009 til 2017.

Karita Bekkemellem, adm.dir. i Legemiddelindustrien (LMI):

Karita Bekkemellem er administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI), en bransjeforening med 63 små og store legemiddelselskaper i sin medlemsmasse.

Hun har lang fartstid som Arbeiderpartipolitiker på Stortinget. Hun var i mange år leder av Arbeiderpartiets kvinnebevegelse og satt som statsråd i to perioder mellom 2000 og 2007; barne- og familieminister og barne- og likestillingsminister.

Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv:

Grinde har jobbet som reportasjeleder, journalist og kommentator i DN siden 2006, de siste fem årene i leder og kommentaravdelingen. Hun skriver også den ukentlige spalten Endelig Mandag om jobb og ledelse.

Jan Glendrange, partner og rådgiver i Zynk:

Glendrange har 25 års erfaring innen informasjon og samfunnskontakt, hvorav de siste 15 er fra rådgivningsbransjen. Han har vært viseadministrerende direktør i Burson-Marsteller og har også ledet B-Ms samfunnsavdeling. Han har videre vært partner og fagansvarlig for finansiell og politisk kommunikasjon i Argument-gruppen. I tillegg til dette har han vært direktør for samfunnskontakt i Aksjonærforeningen, informasjonssjef i Akademikerne og informasjons- og organisasjonssjef i Forskerforbundet. Glendrange har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Anne Kjersti Befring, jurist og advokat, UIO:

Anne Kjersti Befring er jurist og advokat og har nylig forsvart sin doktoravhandling om persontilpasset medisin, rettslige perspektiver. Hun er ansatt ved juridisk fakultet, Universitet i Oslo og har bakgrunn fra helseforvaltningen og som juridisk direktør i Legeforeningen. Hun har skrevet flere bøker innenfor helse - og biorett, og har erfaring fra offentlige utvalg.

Torkel Steen, overlege dr. med., Pacemaker- og ICD-senteret OUS:

Torkel Steen har bakgrunn i indremedisin, anestesi og kardiologi. Siden 2007 har han hatt pacemakere og hjertestartere (ICD) som sitt spesialfelt, med europeisk og amerikansk spesialisteksamen i dette. Han forsøkte i fem år å etablere et nytt, nasjonalt pacemakerregister. Startet det første, norske, industriavhengige spesialistkurset i pacemakerprogrammering, og er aktiv i å spre kunnskap om nye, amerikanske operasjonsmetoder i Norge og Europa

Petter Risøe, lege og co-founder av Diffia:

Petter Risøe er tidligere sykehuslege, men har fra 2016 arbeidet som produktsjef i det digitale helseselskapet Diffia, kåret til Norges beste helsetech-startup i 2017 og beste maskinlæring-startup i 2018. Diffia utvikler Nimble, et mobilt klinisk verktøy for helsepersonell som lages i tett samarbeid med brukerne. Risøe er utdannet ved Universitetet i Oslo, der han også tok en doktorgrad i blodforgiftning i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Han har i tillegg en mastergrad i statistikk og epidemiologi fra Yale og har studert medisinsk informatikk på Harvard, men er selvlært innen interaksjons- og tjenestedesign.

Jan Holm, kommersiell direktør, Sensio:

Jan Holm har lang erfaring innen teknologi, marked og helse, både nasjonalt og internasjonalt. Fra 2007 jobbet han for Laerdal Medical som utvikler og leverer løsninger innen akuttmedisin. Siden 2014 har han jobbet innen feltet "Bo lengre hjemme – Smart Velferd" i selskapet Sensio. Sensio er et av Norges fremste selskap innen utvikling av løsninger innen helse og omsorg. De har i dag avtaler med 182 kommuner i Norge for å levere løsninger til privathjem og helsebygg. Holm sitter også i styret til No Isolation, NSCC og KreftOmsorg (KOR).

Bjørn Platou, daglig leder, Decon-X:

Bjørn Platou, experienced and recovered from a severe hospital-acquired infection in 2009 and has since then been working actively in the field of disinfection within health institutions in Scandinavia. He joined the Board of Decon-X International in 2010, and became CEO of the company in 2014. Decon-X has developed technology and products for automated, environment friendly disinfection - removing microbes from rooms, equipment and surfaces. Bjørn Platou previously managed operations for Radisson and NERA Telecommunications in China for more than 10 years, and he had various management positions within telecommunication for more than 15 years.

Del denne konferansen

Partnere

Utstillere