onsdag 29. mai 2019

DN Helsetech

Kampen om fremtidens helsetilbud

Ny helsenæringsmelding, teknologi og personvern- finnes endringsviljen for å samarbeide om fremtidens beste helsetilbud? Dette er hovedoverskiftene for årets konferanse.

Norges befolkning blir stadig eldre og lever lenger. Skal vi ha nok varme hender og økonomi til å dekke behovet i fremtiden, må det en voldsom omlegging til. Helsesektoren utfordres og utvikles i rasende tempo av nye teknologiske og vitenskapelige gjennombrudd, så det skorter ikke på innovasjon. Men skal vi sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste må vi større grad styrke samarbeidet mellom offentlig og privat sektor, utnytte teknologien bedre, og øke endringstakten for å skape en vinn-vinn situasjon for sykehus, industri og pasienter.

Ny plan for det norske helsevesenet

For å bidra til dette, har Helse- og omsorgsdepartementet og Næringsdepartementet for første gang gått sammen om å lage en plan for fremtiden til norsk helsevesen. Den nye helsenæringsmeldingen skal være ferdig denne våren, og blir en av hovedoverskriftene under årets DN Helsetech-konferanse.

I tillegg får du spennende casepresentasjoner som synliggjør hvilke teknologiske muligheter som finnes og hvilken forskjell dette kan utgjøre.

Hva lærer du på konferansen:

· Hvilken retning setter myndighetene for Helse-Norge, og er endringstakten hurtig nok?

· Hvordan sikrer vi et best mulig samspill mellom det private næringslivet og offentlig helsesektor?

· Hvordan bedre utnyttelse av norsk helsedata og teknologi uten at det går på bekostning av personvern og pasientsikkerhet?

Tid

29. mai 2019

kl 09:00 - 14:45

Påmeldingsfrist

29. mai

Sted

Gamle Museet, Dronningens gate 4, 0152 Oslo

Pris

Abonnerer på DN: kr 2.990

Ordinær deltagerpris: kr 3.800

Offentlig ansatt: kr 1.990

Gründer / student: kr 990

Påmeldingen er stengt.

Vis fullt konferanseprogram

Kl. 08.15

Registrering, kaffe og te


Del 1– Rikets tilstand innen helseteknologi

Kl. 09.00

Velkommen og innledning

Hvordan ser det norske landskapet innen helseteknologi ut?
Kathrine Myhre, CEO Norway Health Tech og dagens konferansier

Kl. 09.10

Tallenes tale – Vi tar tempen på det makroøkonomiske Helse-Norge

Erik Werner Jakobsen, partner, Menon Economics

Kl. 09.30

Hvordan vil teknologien endre helsevesenet betydelig de kommende tiårene?

Nina Mevold, administrerende direktør for Sørlandet sykehus HF

Kl. 09.50

Pause og mingel


Del 2 – Privat vs. offentlig helsevesen – om samarbeid, innovasjon og eksportpotensial

Skal helsenæringen bli et av de økonomiske beina vi skal stå på i fremtiden, i tillegg til å kunne dekke økende utgifter knyttet til helse og omsorg, må helsesektoren gjennom en voldsom omlegging de neste årene. En av nøklene for å lykkes, er mer samarbeid mellom private og offentlige helseaktører og bedre utnyttelse av ny teknologi.

Kl. 10.15

Fremtidens helsenæring innen teknologi- Hvordan mener den nye helsenæringsmeldingen at Norge bør posisjonere seg?

Bent Høie (H), Helseminister

Kl. 10.25

Vi plukker helsenæringsmeldingen fra hverandre

Helseminister Bent Høie, Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Ordstyrer: Eva Grinde, journalist og kommentator i DN

Kl. 10.50

Case: Otivio - Støvel som gir økt blodstrøm og sårheling hos pasienter hjemme

Andreas Mollatt, adm.dir.,Otivio

Kl. 11.05

Debatt: Privat vs. offentlig helsevesen – om samarbeid på tvers. Hvilken motvilje finnes og hvorfor?

Karita Bekkemellem, adm.dir. i Legemiddelindustrien, Jon Henrik Laake, overlege ved Akuttklinikken, Rikshospitalet, Dr. Petter Risøe, Executive Chairman and Chief Product Officer, Diffia, Ann Kristin Rotegård, leder av VAR Healthcare. Ordstyrer: Jan Glendrange, partner og rådgiver i Zynk

Kl. 11.30

Lunsj

Kl. 12.30

Case: Biovotec - vinner av "Årets gründere" i DN - vil lage superplaster av eggeskall

Ralf Schmidt, CEO Biovotec AS

Kl. 12.45

Case: Decon-X - roboten som desinfiserer et helt rom

Bjørn Platou, daglig leder, Decon-X International AS

Kl. 13.00

Case: Sensio - velferdsteknologi til morgendagens smarthus

Ellen Tønjum Moldskred, Markedssjef, Sensio

Kl. 13.15

Pause og mingel


Del 3– Innovasjon og teknologi vs. personvern

Kompliserte personvernregler og tungvint og utdatert utstyr tvinger frem ulovlige nødløsninger i sykehusene. Effektive dataprogrammer og bruk av ny helseteknologi kan være avgjørende når tiden er knapp og liv og helse står på spill. Hvordan bør lover og regler endres slik at vi kan bruke medisinske data på best mulig måte?

Kl. 13.45

Behandling av mennesket og behandling av data - og behovet for lovendringer.

Anne Kjersti Befring, advokat, forsker ved juridisk fakultet ved UIO og fagbokforfatter
Kl. 13.55

Samtale: Når personvern spenner bein på bruk av helsedata og teknologisk utvikling
Kathrine Myhre i samtale Torkel Steen, overlege ved Oslo universitetssykehus, Anne Kjersti Befring, forsker ved juridisk fakultet, UIO og Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse

Kl. 14.15

Futuristiske spådommer - Hva kan bli mulig innen helse? Vi ser inn i glasskula

Clas Waagø-Hansen, direktør og leder av KPMG Helse

Kl. 14.35

Oppsummering og avslutning

Kathrine Myhre, CEO Norway Health Tech og dagens konferansier
Kl. 14.45

Takk for i dag!

Bekreftede foredragsholdere

Kathrine Myhre, CEO Norway Health Tech:

Kathrine Myhre established the health cluster Oslo Medtech in 2009 (now Norway Health Tech) and has since then been the CEO of the organization. Oslo Medtech was awarded NCE (Norwegian Centre of Expertise) by Innovation Norway’s cluster program in 2015 and received Gold Label-status by the European cluster organization in 2016.

Kathrine Myhre has over the years built a solid network in the health sector, nationally and globally. She has a Master in Political Science from the University of Reading and University of Oslo, and is a renowned speaker in the field of health innovation.

Bent Høie (H), Helseminister:

Bent Høie er en norsk politiker (H). Han har siden 16. oktober 2013 vært helse- og omsorgsminister i Erna Solbergs regjering. Høie har vært innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2000 og partiets 2. nestleder siden 2010. Han ledet Stortingets helse- og omsorgskomité 2009–2013 og Høyres programkomité foran stortingsvalget i 2013. I Stortingsvalget 2017 var han Høyres førstekandidat i Rogaland. Han er utnevnt til fylkesmann i Rogaland med tiltredelse i 2021.

Torbjørn Røe Isaksen (H), Næringsminister:

Torbjørn Røe Isaksen er en norsk politiker (H). Han har vært næringsminister i Erna Solbergs regjering siden januar 2018, etter å ha vært kunnskapsminister fra 2013 til 2018. Han var stortingsrepresentant for Telemark fra 2009 til 2017.

Karita Bekkemellem, adm.dir. i Legemiddelindustrien (LMI):

Karita Bekkemellem er administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI), en bransjeforening med 63 små og store legemiddelselskaper i sin medlemsmasse.

Hun har lang fartstid som Arbeiderpartipolitiker på Stortinget. Hun var i mange år leder av Arbeiderpartiets kvinnebevegelse og satt som statsråd i to perioder mellom 2000 og 2007; barne- og familieminister og barne- og likestillingsminister.

Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv:

Grinde har jobbet som reportasjeleder, journalist og kommentator i DN siden 2006, de siste fem årene i leder og kommentaravdelingen. Hun skriver også den ukentlige spalten Endelig Mandag om jobb og ledelse.

Jan Glendrange, partner og rådgiver i Zynk:

Glendrange har 25 års erfaring innen informasjon og samfunnskontakt, hvorav de siste 15 er fra rådgivningsbransjen. Han har vært viseadministrerende direktør i Burson-Marsteller og har også ledet B-Ms samfunnsavdeling. Han har videre vært partner og fagansvarlig for finansiell og politisk kommunikasjon i Argument-gruppen. I tillegg til dette har han vært direktør for samfunnskontakt i Aksjonærforeningen, informasjonssjef i Akademikerne og informasjons- og organisasjonssjef i Forskerforbundet. Glendrange har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Anne Kjersti Befring, jurist og advokat, UIO:

Anne Kjersti Befring er jurist og advokat og har nylig forsvart sin doktoravhandling om persontilpasset medisin, rettslige perspektiver. Hun er ansatt ved juridisk fakultet, Universitet i Oslo og har bakgrunn fra helseforvaltningen og som juridisk direktør i Legeforeningen. Hun har skrevet flere bøker innenfor helse - og biorett, og har erfaring fra offentlige utvalg.

Torkel Steen, overlege dr. med., Pacemaker- og ICD-senteret OUS:

Torkel Steen har bakgrunn i indremedisin, anestesi og kardiologi. Siden 2007 har han hatt pacemakere og hjertestartere (ICD) som sitt spesialfelt, med europeisk og amerikansk spesialisteksamen i dette. Han forsøkte i fem år å etablere et nytt, nasjonalt pacemakerregister. Startet det første, norske, industriavhengige spesialistkurset i pacemakerprogrammering, og er aktiv i å spre kunnskap om nye, amerikanske operasjonsmetoder i Norge og Europa

Petter Risøe, lege og medgründer av Diffia:

Petter Risøe er tidligere sykehuslege, men har fra 2016 arbeidet med ledelse og produktutvikling i det e-helseselskapet Diffia, kåret til Norges beste helsetech-startup i 2017 og beste maskinlærings-startup i 2018. Diffia utvikler Nimble, et mobilt klinisk verktøy for helspersonell som lages i tett samarbeid med brukerne. Risøe er utdannet ved Universitetet i Oslo, der han også tok en doktorgrad i blodforgiftning i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Han har i tillegg en mastergrad i statistikk og epidemiologi fra Yale og har studert medisinsk informatikk på Harvard, men er selvlært innen interaksjons- og tjenestedesign.

Ellen Tønjum Moldskred, Markedssjef, Sensio:

Ellen Tønjum Moldskred har lang erfaring innen smarthus og velferdsteknologi. Siden 2014 har hun ledet markedssatsningen i Sensio, et av Norges fremste selskap innen utvikling av løsninger innen helse og omsorg. Sensio har i dag avtaler med 182 kommuner i Norge for å levere løsninger som gir mer tid til omsorg både i private hjem og helsebygg. Selskapet leverer også Smarthus og Livsløpsstandard i privatmarkedet. Moldskred har bakgrunn fra Bond University i Australia, og brenner for å bruke teknologi for å gjøre livet enklere. Det handler om å bruke smarthus-teknologi til å bo best mulig. Uansett livsfase, samlivs-situasjon eller fysiske utfordringer.

Bjørn Platou, daglig leder, Decon-X:

Bjørn Platou experienced and recovered from a severe hospital-acquired infection in 2009, and has since then been working actively in the field of disinfection within health institutions in Scandinavia. He joined the Board of Decon-X International in 2010, and became CEO of the company in 2014. Decon-X has developed technology and products for automated, environment friendly disinfection - removing microbes from rooms, equipment and surfaces. Bjørn Platou previously managed operations for Radisson and NERA Telecommunications in China for more than 10 years, and he had various management positions within telecommunication for more than 15 years.

Nina Mevold, administrerende direktør for Sørlandet sykehus HF:

Nina Mevold er statsviter, med lang ledererfaring i akademia og kommunesektoren. Hun ledet Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune fra 2013 til 2018. Her iverksatte hun Smart omsorg-programmet for en modernisering i sektoren. For dette mottok hun Norsk sykehus- og helsetjenesteforenings Helselederpris 2018. Hun var fakultetsdirektør for Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen i seks år, og var assisterende og konstituert fakultetsdirektør ved Det psykologiske fakultet seks år før det. Hun sitter i ulike råd, utvalg og styrer innenfor områder som e-helse, samhandling og forskning. I april overrekker hun kommunenes strategiske forskningsorgan-rapport til Helse- og omsorgsdepartementet.

Andreas Mollatt, adm.dir. Otivio:

Andreas was previously VP of licensing at Nycomed. Prior to that, he was Managing Director of Nycomed Medical Equipment. He has extensive experience evaluating medical and biotech companies and worked as a senior partner at Teknoinvest (VC). Until recently he was managing director at Ayanda ConCordix. He has broad international experience including launching new innovations, growing business internationally, negotiating strategic cooperations and product licensing as well as leading small to medium high tech corporations. Andreas gained his MSc. from NHH, in Bergen, Norway

Jon Henrik Laake, overlege dr. med., Akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet):

Jon Henrik Laake har bakgrunn fra grunnforskning og klinisk anestesiologi. Han har europeisk eksamen i intensivmedisin, og har arbeidet ved anestesi- og intensivavdelingen på Rikshospitalet siden 2000. Han har hatt flere internasjonale og nasjonale verv, bl.a. leder av komiteen for klinisk praksis i den nordiske anestesiologiske foreningen, norsk representant i Presidentens råd i European Society of Intensive Care Medicine og er nestleder i Norsk anestesiologisk forening. Han er norsk koordinator for flere internasjonale multisenterstudier og har publisert flere vitenskapelige arbeider i internasjonale tidsskrift.

Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse:

Christine Bergland er direktør i Direktoratet for e-helse. Hun har hatt ansvar for gjennomføring av store nasjonale prosjekter som automatisk frikort, e-resept, helsenorge.no og kjernejournal. Christine har vært en pådriver for etableringen av nasjonale arenaer for bedre samhandling og styring av IKT i helsesektoren. I tillegg har hun hatt ansvar for utarbeidelsen av Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022.

Ann Kristin Rotegård, leder av VAR Healthcare, Cappelen Damm:

Ann Kristin Rotegård er kandidat i sykepleievitenskap og har doktorgrad fra UiO. Hun er Norges representant og styremedlem i The Nursing Informatics Special Interest Group og har høyt engasjement innen temaet helseinformatikk. Hun er daglig leder for VAR Healthcare, en digital prosedyre- og kunnskapsbase som gir helsetjenesten støtte i daglige beslutninger for sikker, helhetlig pasientbehandling av god kvalitet og effektiviserer dokumentasjonen i EPJ. VAR Healthcare er et gründer innovasjonsprosjekt som ble startet opp i 2001, og har etablert seg som en unik og tidsriktig løsning med stor utbredelse i norsk og dansk helsetjeneste.

Nikolai Astrup, (H), Digitaliseringsminister:

Nikolai Astrup er Norges første digitaliseringsminister. Han har vært innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2009 og var leder i Oslo Høyre fra 2012 til 2018. Astrup var nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget og Høyres miljøpolitiske talsperson fra 2009-2015. I 2013 ble han Høyres parlamentariske nestleder, en posisjon han ble gjenvalgt til etter valget i 2017. Fra 2016-2017 ledet han Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Fra 2017 til 2018 var han leder i Stortingets finanskomité.

Ralf Schmidt, ((PhD, MBA), CEO Biovotec AS:

Ralf er administrerende direktør i Biovotec som utvikler og kommersialiserer et innovativt sårhelingsprodukt. Han har lang fartstid som leder i mellomstore bedrifter, både børsnoterte og ikke børsnoterte, og i medisinteknisk fagområder som leder for Axis Shield Norge og fra Dynal Biotech. I tillegg har han erfaring fra Norsk Hydro og McKinsey.

Erik W. Jakobsen, Partner, Menon Economics:

Erik er siviløkonom og dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole, og var med å etablere Menon Business Economics i 2006. Erik er også professor i strategisk ledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Han har skrevet en rekke bøker og artikler, og har 25 års erfaring som forsker, rådgiver og foredragsholder. Hans faglige kjerneområder er strategisk analyse, næringers konkurranseevne, konsern- og eierskapsstrategi, organisasjonsdesign, klyngeutvikling og økonomisk politikk.

Clas Waagø-Hansen, direktør og leder av KPMG Helse:

Clas er direktør og leder av KPMG Helse. Han er utdannet lege, spesialist i psykiatri samt har jobbet flere år i allmennpraksis. Han bygde sin første database på Commodore 64 på 80- tallet og har jobbet med helse/IT siden midten av 90-tallet. Han var med på å innføre RPA hos både Politiet og Skatteetaten, samt div piloter. AI har han jobbet med de siste tre år.

Del denne konferansen

Partnere

Utstillere