torsdag 09. mars 2017

Fremtidens skipsfart

Er vi rigget for endringer og gjør vi de riktige investeringene?

Skipsfarten står i dag for 90 prosent av handelen mellom kontinentene, noe som gjør bransjen sårbar for globale utfordringer. Endring i handelsmønster, fall i råvarepriser, terror, klimaendringer osv. er alle faktorer som påvirker næringen. Men maritim sektor har alltid vært preget av store markedsmessige svingninger – og har likevel klart å holde hodet over vannet.

Norge er en av verdens ledende skipsfartsnasjoner, med en særskilt evne og vilje til omstilling og nysatsing. Det gir et godt utgangspunkt for langsiktig vekst og posisjonering globalt - meld deg på DNs shippingkonferanse, og bli rigget for fremtidens skipsfart!

Tid

9. mars 2017

kl 09:00 - 14:15

Påmeldingsfrist

09. mars

Sted

Gamle Museet, Dronningensgate 4, Kvadraturen, 0152 Oslo

Pris

Abonnerer på DN: 3.200,-

Ordinær deltagerpris: 4.400,-

*Alle priser er eksklusive mva

Vis fullt konferanseprogram

08.30Registrering og servering av kaffe og te
09.10Velkommen til konferansen -innledning ved Bård Bjerkholt, kommentator i Dagens Næringsliv
09.20

Morgenrapport: Shipping i et globalt perspektiv

Sturla Henriksen, adm.dir. i Norges Rederiforbund

09.35

Shippingmarkedene; Noen vei ut av bølgedalen?

Ole-Rikard Hammer, analysesjef Shipping i Clarksons Platou AS

09.55

Regelverk, marked  og trender som vil påvirke fremtidens markedsbalanse

Sverre Bjørn Svenning,director i Fearnley Consultants

10.15

Hvordan time bunnen i shipping- og aksjemarkedet. Kan historien lære oss noe?

Peter Hermanrud, sjefstrateg i Swedbank

10.35

Motvind i olje, medvind i cruise: høy gjeld og nye muligheter i maritim sektor

Solveig Frøland, avdelingsdirektør i GIEK, garantiinstituttet for eksportkreditt

10.50Pause
11.05

Finansiering av sykliske næringer krever langsiktig horisont

Kristin Holth, leder av DNBs divisjon for shipping, offshore og logistikk

11.25

Golden Ocean- restrukturering med hånden på roret

Birgitte Vartdal, adm.dir i Golden Ocean

11.40

Paneldebatt - Fremtidens skipsfart og restruktureringer

Siem Offshore - Idar Hillersøy, CEO

Havila Shipping - Njål Sævik, CEO

Fearnley Securities -  Even Matre Ellingsen,CEO og Managing Partner

12.05Lunsj
13.00

Megatrender under lupen – hva slags teknologi vil prege den maritime bransjen fremover

Olav Akselsen, sjøfartsdirektør og leder i Sjøfartsdirektoratet  

13.20

«Grønt kystfartsprogram» et samarbeidsprosjekt om miljøvennlige skipløsninger

Jon Rysst, Visepresident og regionsleder Maritim Nord-Europa i DNV GL

13.40

Paneldebatt: Er fremtidens skip her allerede?

Helge Otto Mathisen, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line

Frederic Hauge, leder i Bellona

Anne Marit Bjørnflaten, kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten

14.10

Oppsummering og takk for i dag!

Bekreftede foredragsholdere

Sturla Henriksen, adm. dir. Norges Rederiforbund:

Henriksen tiltrådte som administrerende direktør i Norges Rederiforbund i juni 2008. Han kom fra stillingen som partner/Senior Executive i Accenture Management Consulting, og hadde da arbeidet ti år i management consulting mot ulike deler av næringslivet og offentlig sektor. Tidligere yrkeskarriére inkluderer Rederiforbundet, EU-kommisjonen (Brussel), EFTA (Geneve), Finansdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og Forsvaret.  Han er utdannet Cand.oecon fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg utdannelse fra befalskole, BI, Forsvarets Høgskole og INSEAD (Frankrike).

Sturla Henriksen, adm. dir. Norges Rederiforbund:

Henriksen tiltrådte som administrerende direktør i Norges Rederiforbund i juni 2008. Han kom fra stillingen som partner/Senior Executive i Accenture Management Consulting, og hadde da arbeidet ti år i management consulting mot ulike deler av næringslivet og offentlig sektor. Tidligere yrkeskarriére inkluderer Rederiforbundet, EU-kommisjonen (Brussel), EFTA (Geneve), Finansdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og Forsvaret.  Han er utdannet Cand.oecon fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg utdannelse fra befalskole, BI, Forsvarets Høgskole og INSEAD (Frankrike).

Ole-Rikard Hammer, analysesjef Shipping i Clarksons Platou AS:

Hammer har jobbet i Clarksons Platou AS siden 2011, og har tilsammen 30 års erfaring som analytiker på olje og shipping både på rederisiden og meglersiden. Han har tidligere jobbet som Senior Oil and Tanker Analyst i Pareto Group og shippinganalytiker i Loki AS (Fred. Olsen Group) og Marsoft.

Ole-Rikard Hammer, analysesjef Shipping i Clarksons Platou AS:

Hammer har jobbet i Clarksons Platou AS siden 2011, og har tilsammen 30 års erfaring som analytiker på olje og shipping både på rederisiden og meglersiden. Han har tidligere jobbet som Senior Oil and Tanker Analyst i Pareto Group og shippinganalytiker i Loki AS (Fred. Olsen Group) og Marsoft.

Sverre Bjørn Svenning, director, Fearnley Consultants:

Sverre B. Svenning holds a M.Sc. in Naval Architecture and Marine Engineering from the Norwegian Institute of Technology, specializing in conceptual design, market analysis, and logistics. Thereafter he joined RS Platou Shipbrokers AS, focusing on deep-sea transportation of forest products and with emphasis on industrial carriers within the open-hatch box-shaped bulker segment. After serving RS Platou Shipbrokers, Mr.  Svenning took up the position as Project Manager with Barber Marine Consultants, working on the development of the 4 generation deep-sea RoRo carriers for Wilh. Wilhelmsen ASA. In 1997 he joined Fearnley Consultants, being responsible for market analysis and project development with emphasis on commodity markets and international seaborne trade. Currently, he is Director for Fearnresearch and Fearnley Consultants. Mr. Svenning is also a member of the DNV Council.

Sverre Bjørn Svenning, director, Fearnley Consultants:

Sverre B. Svenning holds a M.Sc. in Naval Architecture and Marine Engineering from the Norwegian Institute of Technology, specializing in conceptual design, market analysis, and logistics. Thereafter he joined RS Platou Shipbrokers AS, focusing on deep-sea transportation of forest products and with emphasis on industrial carriers within the open-hatch box-shaped bulker segment. After serving RS Platou Shipbrokers, Mr.  Svenning took up the position as Project Manager with Barber Marine Consultants, working on the development of the 4 generation deep-sea RoRo carriers for Wilh. Wilhelmsen ASA. In 1997 he joined Fearnley Consultants, being responsible for market analysis and project development with emphasis on commodity markets and international seaborne trade. Currently, he is Director for Fearnresearch and Fearnley Consultants. Mr. Svenning is also a member of the DNV Council.

Peter Hermanrud, sjefstrateg i Swedbank:

Peter Hermanrud har en MBA med spesialisering i Finans fra University of Chicago og er siviløkonom fra NHH. Han har jobbet i Procter & Gamble, Geneve som finansanalytiker, i Elcon Securities ASA som sjefanalytiker og i Vital Forsikring som investeringsdirektør. Fra 1999 var han analysesjef og sjefstrateg i First Securities, og har vært sjefstrateg i Swedbank siden 2011. Hermanrud regnes av flere for å være Norges beste aksjestrateg.

 

Peter Hermanrud, sjefstrateg i Swedbank:

Peter Hermanrud har en MBA med spesialisering i Finans fra University of Chicago og er siviløkonom fra NHH. Han har jobbet i Procter & Gamble, Geneve som finansanalytiker, i Elcon Securities ASA som sjefanalytiker og i Vital Forsikring som investeringsdirektør. Fra 1999 var han analysesjef og sjefstrateg i First Securities, og har vært sjefstrateg i Swedbank siden 2011. Hermanrud regnes av flere for å være Norges beste aksjestrateg.

 

Solveig Frøland, avdelingsdirektør GIEK:

Solveig Frøland har i mer enn 25 år arbeidet med finansiering av shipping- og offshoreinvesteringer og har bl.a. erfaring fra finansiell restrukturering av rederier. Hun har vært ansatt i GIEK fra januar 2014 og medlem av ledergruppen fra desember samme år. Før dette arbeidet hun 20 år i ulike deler av shipping/offshore divisjonen i Nordea Bank. I GIEK har Frøland ansvar for deler av den maritime garantiporteføljen herunder ordningen for byggelånsgarantier til de norske skipsverftene. Frøland er siviløkonom/MBA fra NHH og autorisert finansanalytiker (AFA)

Solveig Frøland, avdelingsdirektør GIEK:

Solveig Frøland har i mer enn 25 år arbeidet med finansiering av shipping- og offshoreinvesteringer og har bl.a. erfaring fra finansiell restrukturering av rederier. Hun har vært ansatt i GIEK fra januar 2014 og medlem av ledergruppen fra desember samme år. Før dette arbeidet hun 20 år i ulike deler av shipping/offshore divisjonen i Nordea Bank. I GIEK har Frøland ansvar for deler av den maritime garantiporteføljen herunder ordningen for byggelånsgarantier til de norske skipsverftene. Frøland er siviløkonom/MBA fra NHH og autorisert finansanalytiker (AFA)

Kristin Holth, leder av DNBs divisjon for shipping, offshore og logistikk:

Kristin has been with DNB since 1984 and after 6 years as Head of DNB Americas, she became Global Head of DNBs Shipping, Offshore & Logistics Division in 2013. Prior to this, her responsibilities as head of DNB Americas included activities in the Banks  branches in New York and Santiago de Chile as well as Representative offices in Houston and Rio de Janeiro. DNB Americas employs 150.The client base is American companies within shipping, offshore, energy, seafood, healthcare, and Nordic corporates. Kristin holds a Master in Economics and Business Administration from the Norwegian Business School.

Kristin Holth, leder av DNBs divisjon for shipping, offshore og logistikk:

Kristin has been with DNB since 1984 and after 6 years as Head of DNB Americas, she became Global Head of DNBs Shipping, Offshore & Logistics Division in 2013. Prior to this, her responsibilities as head of DNB Americas included activities in the Banks  branches in New York and Santiago de Chile as well as Representative offices in Houston and Rio de Janeiro. DNB Americas employs 150.The client base is American companies within shipping, offshore, energy, seafood, healthcare, and Nordic corporates. Kristin holds a Master in Economics and Business Administration from the Norwegian Business School.

Birgitte Vartdal, adm.dir, Golden Ocean:

Birgitte Ringstad Vartdal has served as CEO of Golden Ocean Management AS since April 2016, and before that she was CFO from June 2010. Prior to joining Golden Ocean Birgitte held several positions within the Torvald Klaveness Group and Hydro Energy. Birgitte Ringstad Vartdal holds the degree of Siv.Ing. (MSc) in Physics and Mathematics from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) and an MSc in Financial Mathematics from Heriot-Watt University, Scotland. Vartdal is a board member of Marine Harvest ASA and a member of the corporate assembly in Statoil ASA.

Birgitte Vartdal, adm.dir, Golden Ocean:

Birgitte Ringstad Vartdal has served as CEO of Golden Ocean Management AS since April 2016, and before that she was CFO from June 2010. Prior to joining Golden Ocean Birgitte held several positions within the Torvald Klaveness Group and Hydro Energy. Birgitte Ringstad Vartdal holds the degree of Siv.Ing. (MSc) in Physics and Mathematics from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) and an MSc in Financial Mathematics from Heriot-Watt University, Scotland. Vartdal is a board member of Marine Harvest ASA and a member of the corporate assembly in Statoil ASA.

Idar Hillersøy, CEO, Siem Offshore Inc:

Idar Hillersøy er utdannet ingeniør fra HiST og har en MBA fra Heriot-Watt University. Er i dag President og CEO i Siem Offshore og harr tidligere vært CEO for Secunda Canada. Han har arbeidet seks år i Canada og har hatt flere leder posisjoner innenfor offshore rederi, olje og gass og sub-sea industrien.   

 

Idar Hillersøy, CEO, Siem Offshore Inc:

Idar Hillersøy er utdannet ingeniør fra HiST og har en MBA fra Heriot-Watt University. Er i dag President og CEO i Siem Offshore og harr tidligere vært CEO for Secunda Canada. Han har arbeidet seks år i Canada og har hatt flere leder posisjoner innenfor offshore rederi, olje og gass og sub-sea industrien.   

 

Njål Sævik, adm. Dir. Havila Shipping ASA:

Sævik er utdannet kaptein og har vært kaptein på flere skip, før han gikk i land og konsentrerte seg om familiens omfattende forrretninger. Han er sjef i Havila Shipping ASA og styreleder i familiens holding-selskap Havila Holding AS, som i tillegg til rederiet også eier verftsgruppen Havyard ASA, Norges største fergerederi Fjord1, en betydelig eiendomsmasse og utenlandsengasjement. I tillegg til familieselskapene er han styremedlem i flere selskaper – deriblant styreleder i Rederiforbundets offshore-gruppe.

Njål Sævik, adm. Dir. Havila Shipping ASA:

Sævik er utdannet kaptein og har vært kaptein på flere skip, før han gikk i land og konsentrerte seg om familiens omfattende forrretninger. Han er sjef i Havila Shipping ASA og styreleder i familiens holding-selskap Havila Holding AS, som i tillegg til rederiet også eier verftsgruppen Havyard ASA, Norges største fergerederi Fjord1, en betydelig eiendomsmasse og utenlandsengasjement. I tillegg til familieselskapene er han styremedlem i flere selskaper – deriblant styreleder i Rederiforbundets offshore-gruppe.

Even Matre Ellingsen, CEO and Managing Partner, Fearnley Securities:

Even Matre Ellingsen has more than 25 years of investment banking and financial services experience with core focus on shipping, oil & energy services and asset heavy industries. Prior to joining Fearnley Securities in 2011, Mr. Matre Ellingsen spent 15 years at Pareto Securities in various leadership positions including Deputy CEO, Managing Director and Senior Partner. During 2002-2004, while on “sabbatical” from Pareto, he was the Founding Managing Partner and CEO of Borea, a private investment company situated in Bergen, Norway. He is currently serving on the board of NOTC – The Norwegian Securities Dealer Association’s over the counter (OTC) market. He holds an MSc and MBA from The Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH), and is a Certified Financial Analyst (CFA) from The Norwegian Society of Financial Analysts.

Even Matre Ellingsen, CEO and Managing Partner, Fearnley Securities:

Even Matre Ellingsen has more than 25 years of investment banking and financial services experience with core focus on shipping, oil & energy services and asset heavy industries. Prior to joining Fearnley Securities in 2011, Mr. Matre Ellingsen spent 15 years at Pareto Securities in various leadership positions including Deputy CEO, Managing Director and Senior Partner. During 2002-2004, while on “sabbatical” from Pareto, he was the Founding Managing Partner and CEO of Borea, a private investment company situated in Bergen, Norway. He is currently serving on the board of NOTC – The Norwegian Securities Dealer Association’s over the counter (OTC) market. He holds an MSc and MBA from The Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH), and is a Certified Financial Analyst (CFA) from The Norwegian Society of Financial Analysts.

Olav Akselsen, sjøfartsdirektør i Sjøfartsdirektoratet:

Akselsen er tidligere politiker for Arbeiderpartiet. Han var innvalgt på Stortinget fra Hordaland mellom 1989 og 2009. Som oljeminister var han ansvarlig for børsnoteringen av Statoil 2001.

Olav Akselsen, sjøfartsdirektør i Sjøfartsdirektoratet:

Akselsen er tidligere politiker for Arbeiderpartiet. Han var innvalgt på Stortinget fra Hordaland mellom 1989 og 2009. Som oljeminister var han ansvarlig for børsnoteringen av Statoil 2001.

Jon Rysst, Senior Vice President, DNV GL-Maritime:

Jon Rysst is Regional Manager for North Europe in DNV GL Maritime. He has been working in different companies within the maritime industry since he graduated from the University. For the last 20 years he has worked for DNV GL in different management positions in Norway and abroad. He is currently a board member in maritime industry organizations in Norway like Maritimt Forum, Ocean Industries Forum Oslofjord and Maritime Battery Forum.

Jon Rysst, Senior Vice President, DNV GL-Maritime:

Jon Rysst is Regional Manager for North Europe in DNV GL Maritime. He has been working in different companies within the maritime industry since he graduated from the University. For the last 20 years he has worked for DNV GL in different management positions in Norway and abroad. He is currently a board member in maritime industry organizations in Norway like Maritimt Forum, Ocean Industries Forum Oslofjord and Maritime Battery Forum.

Helge Otto Mathisen, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line AS:

Mathisen har vært i Color Line siden 2000, et selskap som har to forretningsområder – skipsfart og reiseliv. Color Line er i dag eneste rederi innen den internasjonale gods- og passasjertrafikken til Norge med norsk hovedkontor og skip registrert i norsk register, og er ifølge MENON blant Norges tre største rederier både målt i verdiskaping og antall ansatte. Miljø er en akselerator og preger alle selskapets investeringer. Selskapet har en visjon om å bli Europas ledende innen transport av mennesker og gods. Mathisen sitter også i styrene Short Sea gruppen i Norges Rederiforbund, NHO logistikk og transport, Forum for Reiseliv, VisitOSLO og NCE Tourism.

Helge Otto Mathisen, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line AS:

Mathisen har vært i Color Line siden 2000, et selskap som har to forretningsområder – skipsfart og reiseliv. Color Line er i dag eneste rederi innen den internasjonale gods- og passasjertrafikken til Norge med norsk hovedkontor og skip registrert i norsk register, og er ifølge MENON blant Norges tre største rederier både målt i verdiskaping og antall ansatte. Miljø er en akselerator og preger alle selskapets investeringer. Selskapet har en visjon om å bli Europas ledende innen transport av mennesker og gods. Mathisen sitter også i styrene Short Sea gruppen i Norges Rederiforbund, NHO logistikk og transport, Forum for Reiseliv, VisitOSLO og NCE Tourism.

Frederic Hauge, stifter og daglig leder Bellona:

Frederic Hauge grunnla Bellona som tjueåring i 1986. Gjennom faglig arbeid, juridiske søksmål og ikke-voldelig aktivisme har Bellona forandret nordmenns syn på miljøvern. Miljøstiftelsens arbeid har ført til konkrete endringer i miljøpolitikk og bevissthet blant både politiske ledere og bedriftsledere, både i Norge og internasjonalt. Hauge ble I 2007 valgt til viseformann i den Europeiske Kommisjons Teknologiplattform for CO2-håndtering (ZEP), og ble samme år kåret til "Hero Of The Environment" av TIME Magazine. Våren 2009 ble han utnevnt til medlem i Steering Committee i EUs teknologiplattform for biobrensel (EBTP). Samtidig ble han Founding Partner i Sahara Forest Project . I 2010 tok Bellona en ledende rolle internasjonalt i å utforske mulighetene for å kombinere biomasse og karbonfangst- og lagring, gjennom opprettelsen av Joint Task Force.

Frederic Hauge, stifter og daglig leder Bellona:

Frederic Hauge grunnla Bellona som tjueåring i 1986. Gjennom faglig arbeid, juridiske søksmål og ikke-voldelig aktivisme har Bellona forandret nordmenns syn på miljøvern. Miljøstiftelsens arbeid har ført til konkrete endringer i miljøpolitikk og bevissthet blant både politiske ledere og bedriftsledere, både i Norge og internasjonalt. Hauge ble I 2007 valgt til viseformann i den Europeiske Kommisjons Teknologiplattform for CO2-håndtering (ZEP), og ble samme år kåret til "Hero Of The Environment" av TIME Magazine. Våren 2009 ble han utnevnt til medlem i Steering Committee i EUs teknologiplattform for biobrensel (EBTP). Samtidig ble han Founding Partner i Sahara Forest Project . I 2010 tok Bellona en ledende rolle internasjonalt i å utforske mulighetene for å kombinere biomasse og karbonfangst- og lagring, gjennom opprettelsen av Joint Task Force.

Anne Marit Bjørnflaten, kommunikasjonsdirektør Hurtigruten:

Er ansatt som Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt /SVP Communications i Hurtigruten, og har vært det i over tre år. Før det satt hun på Stortinget i åtte år. Fra 2005 -2009 ledet hun Justiskomiteen, og i 2009 -2013 var Bjørnflaten nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen, og ledet den rødgrønne transportfraksjonen. Har også erfaring som journalist og fra politikken, både på nasjonalt, og regionalt og lokalt nivå.

Anne Marit Bjørnflaten, kommunikasjonsdirektør Hurtigruten:

Er ansatt som Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt /SVP Communications i Hurtigruten, og har vært det i over tre år. Før det satt hun på Stortinget i åtte år. Fra 2005 -2009 ledet hun Justiskomiteen, og i 2009 -2013 var Bjørnflaten nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen, og ledet den rødgrønne transportfraksjonen. Har også erfaring som journalist og fra politikken, både på nasjonalt, og regionalt og lokalt nivå.

Del denne konferansen

Hovedpartnere

Partnere